Lange stoet door het dorp, zonder protestborden of leuzen maar met applaus.